Seko EsiBrīvs! Draugiem.lv Seko EsiBrīvs! Facebook
IeskatiesKontaktiPajautāMūsu draugi

Izglītojošie semināri

Biedrība Esi brīvs! organizē izglītojošus seminārus par atkarību tēmu skolēniem un vecākiem/pedagogiem, kuru laikā ikkatram ir iespēja iegūt sev noderīgu informāciju un rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Esam viesojušies 285 skolās gan Latvijas pilsētās, gan lauku reģionos – no Rojas līdz Pāvilostai, no Rubas līdz Valkai.

Mērķis:
• Nodrošināt jauniešus ar korektu un draudzīgā veidā pasniegtu informāciju par atkarību izraisošām vielām un procesiem;
• Veicināt jauniešu atbildību par emocionālo un sabiedrisko dzīvi, par savu veselību, rosināt patstāvīgi pieņemt lēmumus, kas saistīti ar šo sfēru.

Uzdevums:
• Nodrošināt atklātai sarunai ar jauniešiem drošu, pietiekami konfidenciālu vidi;
• Rosināt jauniešu personīgā viedokļa paušanu, savstarpēju dalīšanos pieredzē un informācijā;
• Caur vingrinājumiem un darba uzdevumiem dot iespēju izzināt personīgos mītus par atkarību izraisošām vielām, līdzatkarības izpausmes un ietekmes, atklāt atkarību veicinošās uzvedības patiesos cēloņus un meklēt alternatīvas vajadzību apmierināšanai pēc uzmanības, mīlestības, kopā būšanas un radošas izpausmes;
• Trenēt personīgo ieguvumu konkretizēšanas spējas;
• Sniegt informāciju par palīdzības iespējām sev vai citiem atkarības gadījumā.

Gaidāmais rezultāts:
• Jauniešu aktīva iesaistīšanās darbībā un diskusijās;
• Precizējoši vai papildus jautājumi par tēmu liecina par pietiekamu ieinteresētību un iedziļināšanos jautājumā caur personīgo pieredzi;
• Spēja atpazīt teorijā dzirdēto arī savā vai draugu dzīvē (sasaistīt teoriju un praksi, apzināšanās ceļš no „tas uz mani neattiecas” uz „es zinu risku un varu izvēlēties ko citu”).

Vienas interaktīvās nodarbības ilgums ir 90 minūtes. Interaktīvajā nodarbībā piedalās 20-30 dalībnieki.

Kopumā 705 nodarbībās un semināros esam runājuši ar  12328 jauniešiem, aptuveni 1635 pedagogiem un vecākiem (dati uz 31.12.2010.). 

Pieteikšanās bezmaksas semināriem skolēniem: esibrivs@esibrivs.lv

Skolu atsauksmes par izglītojošajiem semināriem:
 

Skolas, kurās esam bijuši:

Vārda dienas svin: Alvīne
2018. gada 16. decembris

Kā man gribētos izkāpt pašam no sevis laukā un kaut vienu dienu pastaigāt sev pakaļ, un kā svešiniekam pavērot sevi. Vai tad es vairs gribētu iekāpt sevī atpakaļ – nezinu!

Arvīds Skalbe

 
Kā Tu domā, vai Tu esi atkarīgs?
Kopā balsojumu - 8438
 

Mūs atbalsta: