Seko EsiBrīvs! Draugiem.lv Seko EsiBrīvs! Facebook
IeskatiesKontaktiPajautāMūsu draugi

Izglītojošie semināri

Biedrība Esi brīvs! organizē izglītojošus seminārus par atkarību tēmu skolēniem, viņu vecākiem/pedagogiem, kā arī nozares speciālstiem, kuru laikā ir iespēja iegūt sev noderīgu informāciju un rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Mērķis:
• Nodrošināt jauniešus ar korektu un draudzīgā veidā pasniegtu informāciju par atkarību izraisošām vielām un procesiem;
• Veicināt jauniešu atbildību par emocionālo un sabiedrisko dzīvi, par savu veselību, rosināt patstāvīgi pieņemt lēmumus, kas saistīti ar šo sfēru.

Uzdevums:
• Nodrošināt atklātai sarunai ar jauniešiem drošu, pietiekami konfidenciālu vidi;
• Rosināt jauniešu personīgā viedokļa paušanu, savstarpēju dalīšanos pieredzē un informācijā;
• Caur vingrinājumiem un darba uzdevumiem dot iespēju izzināt personīgos mītus par atkarību izraisošām vielām, līdzatkarības izpausmes un ietekmes, atklāt atkarību veicinošās uzvedības patiesos cēloņus un meklēt alternatīvas vajadzību apmierināšanai pēc uzmanības, mīlestības, kopā būšanas un radošas izpausmes;
• Trenēt personīgo ieguvumu konkretizēšanas spējas;
• Sniegt informāciju par palīdzības iespējām sev vai citiem atkarības gadījumā.

Gaidāmais rezultāts:
• Jauniešu aktīva iesaistīšanās darbībā un diskusijās;
• Precizējoši vai papildus jautājumi par tēmu liecina par pietiekamu ieinteresētību un iedziļināšanos jautājumā caur personīgo pieredzi;
• Spēja atpazīt teorijā dzirdēto arī savā vai draugu dzīvē (sasaistīt teoriju un praksi, apzināšanās ceļš no „tas uz mani neattiecas” uz „es zinu risku un varu izvēlēties ko citu”).

Vienas interaktīvās nodarbības ilgums ir 40 - 80 minūtes. Interaktīvajā nodarbībā piedalās 20-30 dalībnieki.


Iegūt informāciju par semināriem spiežot šeit vai rakstot esibrivs@esibrivs.lv

Skolu atsauksmes par izglītojošajiem semināriem:
 

Izglītības iestādes, kurās esam viesojušies ar nodarbībām:

Vārda dienas svin: Ainārs, Uva, Zigfrīds
2024. gada 13. jūnijs

Mēs labi apzināmies dažādu atkarību iespējamību, tāpēc kā korporatīvi sociāli atbildīgu uzņēmēju pārstāve LSBA nolēma iesaistīties un atbalstīt šādu nopietnu, visai sabiedrībai nepieciešamu projektu.

Ģirts Ludeks

 
Kā Tu domā, vai Tu esi atkarīgs?
Kopā balsojumu - 10011
 

Mūs atbalsta: