Seko EsiBrīvs! Draugiem.lv Seko EsiBrīvs! Facebook
IeskatiesKontaktiPajautāMūsu draugi

Kā runāt ar bērniem?

Pavēro savu bērnu!

Gribas jau cerēt, ka narkomānija, alkoholisms un pārējās atkarības saistītas tikai ar citiem un manu bērnu nekas tāds nevar skart. Diemžēl patiesība ir tāda, ka ikdienā bērni izjūt milzīgu sociālās vides spiedienu, kas daudzos gadījumos ir negatīvs. Nav iespējams ik brīdi būt viņiem blakus un pasargāt no visiem "kritieniem". Viss, ko vecāki var darīt, ir censties attīstīt bērna pašapziņu, patstāvību un spēju reaģēt dažādās grūtās situācijās, galu galā - būt blakus un uzklausīt, ja bērnam tomēr ir iznācis "pakrist". Jāatceras arī, ka bieži vien bērni daudz vairāk mācās no savām kļūdām, analizējot, ko izdarījuši nepareizi, nekā tad, ja jau uzreiz pieņem pareizos lēmumus.

Daži ieteikumi vecākiem

Nav vienas pareizās receptes, kas varētu pasargāt jūsu bērnu no iespējas kļūt par atkarīgo, tomēr piedāvājam dažus ieteikumus, kā veidot attiecības ar bērnu, lai viņam būtu vieglāk pretoties negatīvajam sociālās vides spiedienam.

1. Esiet empātiski! Mēģiniet iejusties sava bērna vietā - atzīstiet viņa viedokli un apzinieties viņa jūtas. Jums nav jāpiekrīt visam, ko viņš saka vai dara, bet mēģiniet saprast un cienīt viņa viedokli. Ja viņš zina, ka ir saprasts, viņš vairāk sekos arī jūsu ieteikumiem.

2. Komunicējiet efektīvi un klausieties aktīvi! Efektīva komunikācija ietver aktīvu klausīšanos jūsu bērnā un sapratni par to, ko viņš vēlas pateikt. Palīdziet viņam saprast arī savu viedokli.

3. Mainiet neefektīvu uzvedību (sevī)! Ja kaut kas, ko esat teikuši vai darījuši pirms kāda laika, "nestrādā", padomājiet, ko varētu darīt citādi. Tas palīdzēs jūsu bērnam iemācīties, ka ir dažādi problēmu risināšanas veidi un ka no kļūdām var mācīties.

4. Mīliet savu bērnu tā, lai viņš justos īpašs un novērtēts! Ja bērni jūt un saprot, ka jūs viņus mīlat par to, kas viņi ir, nevis par to, ko viņi dara vai nedara, viņi attīsta pārliecību par sevi, kas ļauj viņiem vieglāk pretoties vienaudžu spiedienam.

5. Pieņemiet savus bērnus tādus, kādi viņi ir! Viens no visgrūtākajiem, bet arī visnozīmīgākajiem vecāku uzdevumiem ir akceptēt savu bērnu kā unikālu personību. Ja jūs to spējat, jūs varat izvirzīt atbilstošus mērķus un kopīgi virzīties uz tiem.

6. Palīdziet savam bērnam atrast viņa kompetences jomas! Ļaujiet viņam izjust panākumus, pamanot un mudinot viņus darīt to, kas viņam padodas īpaši labi. Palīdzot bērnam atklāt savas stiprās puses, jūs palīdzat viņam arī vieglāk akceptēt savus trūkumus un strādāt ar tiem.

7. Palīdziet bērnam apzināties, ka mēs visi mācāmies no kļūdām! Elastīgi bērni kļūdas uztver kā iespēju mācīties. Turpretī bērni, kas nejūt pašpaļāvību, kļūdas pārdzīvo kā apliecinājumu, ka viņi ir izgāzušies.

8. Sniedziet bērnam iespēju dot ieguldījumu! Palīdziet bērnam attīstīt atbildības izjūtu un pašvērtību, piedāvājot viņam iespējas palīdzēt citiem.

9. Māciet bērnam risināt problēmas un pieņemt lēmumus! Palīdziet viņam iemācīties tikt galā ar dažādām situācijām patstāvīgi. Bērni, kuri ir elastīgi, spēj definēt problēmu, apsvērt dažādus risinājumus un mācīties no kļūdām.

10. Disciplinējiet savu bērnu tādā veidā, kas paaugstina viņa pašdisciplīnu un pašvērtējumu! Svarīgākais audzināšanas mērķis ir veidot pašdisciplīnu tā, ka jūsu bērns darbojas ar atbildības izjūtu arī tad, kad jūsu nav līdzās. Nosakiet robežas labvēlīgi, bet stingri. Šīs robežas svarīgi noteikt jau līdz pusaudžu vecumam, citādi tā kļūs par cīņu ar sekām. Vienmēr pamatojiet bērnam, kāpēc konkrēti noteikumi ir vajadzīgi un kādas var būt to neievērošanas sekas, nevis izvēlieties sodus, kas nekādā veidā nav saistāmi ar konkrēto uzvedību.

Pastāv daži mīti, ko par patiesību uzskata vairums vecāku:

Mīts: Labākais veids, kā vecākiem cīnīties ar bērnu atkarībām, ir dzelžaini sodi!
Ja sods, ko jūs izvēlaties, nav tiešā veidā saistīts ar negatīvo uzvedību, jūs tikai iemācīsiet bērnam rīkoties tā, lai nākamajā reizē viņš netiktu pieķerts. Jūs nesniedzat savam bērnam iespēju mācīties no savas pieredzes. Disciplinēšana un sodīšana nav viens un tas pats.

Mīts: Lai bērni nelietotu alkoholu ārpus mājas, vislabāk atļaut viņiem to lietot mājās!
Pētījumi parāda, ka atkarīgo pusaudžu skaits ir lielāks tieši no tām ģimenēm, kuras arī mājās atļauj viņiem lietot alkoholu. Tomēr ļoti svarīgi ģimenē ir iemācīt alkohola lietošanas kultūru. Ja pusaudzis sapratīs, ka alkoholu iemalko svētkos, izbaudot tā garšu, nevis lai piedzertos un noreibtu, visdrīzāk, viņš būs mazāk tendēts kļūt par alkoholiķi.

Mīts: Izrādīt mīlestību nozīmē izlutināt!
Tā nav taisnība. Visvairāk pret atkarības veidošanos palīdzēs kontakts ar bērnu: tuvas attiecības, kopīga darbība, jaunieša iedrošināšana un atbalsts.

 

Vārda dienas svin: Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
2024. gada 21. maijs

Dievs, dāvā man mieru - pieņemt lietas, ko nevaru mainīt, drosmi mainīt lietas, ko varu mainīt, un prātu redzēt atšķirību.

Miera Lūdzējs

 
Kā Tu domā, vai Tu esi atkarīgs?
Kopā balsojumu - 10007
 

Mūs atbalsta: