Seko EsiBrīvs! Draugiem.lv Seko EsiBrīvs! Facebook
IeskatiesKontaktiPajautāMūsu draugi

Cik līdzatkarīgs tu esi?

Tālāk sekos apgalvojumi, kas raksturo “tipisku” līdzatkarīgu personību.

Katru apgalvojumu novērtē  no 1- 4
1- nekad
2- dažreiz
3- bieži
4- gandrīz vienmēr

 • Man ir tieksme uzņemties atbildību par cita/u cilvēku jūtām vai uzvedību.
 • Man ir grūtības identificēt/atpazīt  savas jūtās, tādas kā laimi, niknumu/dusmas, apjukumu/apmulsumu, grūtsirdību/skumjas vai uzbudinājumu.
 • Man ir grūti izpaust savas jūtas.
 • Es uzjūtu trauksmi vai nemieru par to kā citi reaģēs uz manu uzvedību vai jūtām.
 • Es noliedzu vai sagrozu patiesību par to cilvēku jūtām un uzvedību ar kuriem es satiekos.
 • Man ir grūti nodibināt vai uzturēt atklātas/patiesas attiecības.
 • Es baidos būt atgrūsts/a. (nepieņemts/a)
 • Es cenšos visā panākt pilnību un sodu/kritizēju sevi bargi.
 • Man ir grūti pieņemt lēmumu.
 • Man ir tendence paļauties uz citu cilvēku viedokli un nerīkoties pēc saviem uzskatiem /viedokļa.
 • Man ir tendence citu cilvēku vēlēšanās stādīt/vērtēt augstāk/pirmajā vietā par savējām.
 • Man ir tendence citu cilvēku viedokli vērtēt augstāk nekā savu.
 • Mana sajūta par paša/as vērtību ir atkarīga no citu cilvēka viedokļa vai darbības.
 • Man ir grūti lūgt palīdzību.
 • Es bieži pakļaujos kontrolei vai tiecos kontrolēt.
 • Es esmu pārlieku iejūtīgs pret citiem, pat tad, kad mana uzticība neattaisnojās.
 • Man ir ieradums vērtēt situāciju pēc principa “visu vai neko”.
 • Es esmu ļoti tolerants/a  pret nekonsekventiem un nesaprotamiem/neskaidriem/mistiskiem rīkojumiem/uzdevumiem.
 • Man ā dzīvē ir/notiek emocionālas krīzes un haoss.
 • Es cenšos meklēt un saglabāt tādas attiecības, kurās es jūtos  “vajadzīgs/a”.

  60 – 80 punkti: ļoti līdzatkarīgs
  40 – 59: augstā pakāpē līdzatkarīgs
  30- 39: vidējas pakāpes līdzatkarība
  20 – 29: ļoti maz līdzatkarīgs

 

Vārda dienas svin: Ainārs, Uva, Zigfrīds
2024. gada 13. jūnijs

Kad dari sev kaut ko pieņemamu, pilnīgi pietiek to nolemt vienu reizi un turpmāk atteikties to pārrunāt.

Tobijs Raiss Drūss

 
Kā Tu domā, vai Tu esi atkarīgs?
Kopā balsojumu - 10011
 

Mūs atbalsta: