Seko EsiBrīvs! Draugiem.lv Seko EsiBrīvs! Facebook
IeskatiesKontaktiPajautāMūsu draugi

Kas jauns?

Apmācības par atkarību tematiem bērnu sociālās aprūpes centru darbiniekiem

2022. gada 27. maijs
26.maijā Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros, Esi brīvs! speciālists vadīja apmācības par procesa atkarību problemātiku pusaudžu vecumā bērnu sociālās aprūpes centru darbiniekiem.
  1. Procesa atkarība. Kas tā ir, cik izplatīta un, vai ir nošķirama no vielu atkarības? Atkarības jēdziena lietojums vietā un nevietā. Kognitīvā, emocionālā un uzvedības koponente.
  2. Procesa atkarība ekrānierīču pārmērības kontekstā: Bērna psihiskā attīstība ekrānierīču kontekstā. Neliels ieskats pētījumos un par to, cik pamatotas ir raizes par ekrānierīču un moderno tehnoloģiju ietekmi uz bērna psihisko attīstību un atkarības veidošanos dažādos vecumos? Seriāli, geimings, influenceri un citi virtuālie dzīves orientieri. Kāpēc bērni skatās to ko skatās? Kā saprast, vai digitālais saturs atbilst bērna attīstībai? Kāpēc bērnam ir tik svarīgi būt internetā un izmantot dažādus rīkus? Vai virtuālā telpa ir vienlīdz bīstama visiem bērniem bez izņēmuma? Kādi ir izplatītākie riksi? Cik daudz ir par daudz? Kāpēc daži bērni pie ekrāna pavada vairāk laika nekā citi? Kādi ir biežākie celoņi jeb fons ekrānierīču pārmērībai? Vai sēžot pie ekrāna bērns var palikt atkarīgs? Digitālā psihohigiēna. Digitālās robežas un, kā palīdzēt bērnam organizēt savu
    laiku ar ekrānierīcēm. Daži rīki (tools) jeb digitālie asistenti, kas var palīdzēt
    paradumu pašregulācijai.

    3) Problemātiskas un atkarīgas uzvedības izmaiņu fāzes un posmi. Kā pamanīt, runāt un iedrošināt uz pārmaiņām?

 

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” projekta “Vidzeme iekļauj”, Nr. 9.2.2.1/15/I/003 ietvaros.

Apmācību semināru vadīja: Edgars Caics, biedrības "Esi brīvs!" atkarību profilakses speciālists (psihologs, psihodrāmas un grupu terapeits)

Vārda dienas svin: Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
2024. gada 21. maijs

Tici, ka dzīve ir dzīvošanas vērta un tava ticība radīs realitāti. Nebaidies dzīvot.

Viljams Džeims

 
Kā Tu domā, vai Tu esi atkarīgs?
Kopā balsojumu - 10007
 

Mūs atbalsta: