Seko EsiBrīvs! Draugiem.lv Seko EsiBrīvs! Facebook
IeskatiesKontaktiPajautāMūsu draugi

Kas jauns?

2009. gadā paveiktais

2010. gada 14. aprīlis
Pateicoties saviem atbalstītājiem, biedrībai "Esi brīvs!" ir izdevies realizēt plānoto un ir izvirzīti mērķi nākamajam gadam.

Piesaistot finansējumu, biedrība „Esi brīvs!” 2009. gadā ir realizējusi sekojošas aktivitātes:
1. Turpināti aizsāktie informatīvi izglītojošie interaktīvie treniņsemināri par atkarību izraisošajām vielām un procesiem vecākiem un skolēniem un vecākiem/pedagogiem.
2009. gadā „Esi brīvs!” psiholoģes viesojušās 62 skolās, novadot 196 nodarbības, tai skaitā 164 nodarbības skolēniem, 17 - vecākiem un 15 - pedagogiem.
2. 2009.gada 28.martā sadarbībā ar SIA Time Forward tika organizēts un realizēts sabiedrisks projekts Latvijas sakopšanas talka ”Sakopsim vidi – mainīsim dzīvi!”.
3. Sadarbībā ar saviem atbalstītājiem tika uzturēta un papildināta „Esi brīvs!” mājas lapa esiBrivs.lv. Tajā pieejama visplašākā informācija par atkarībām, to veidiem, izraisītajām sekām, kā arī padomi, kā cīnīties ar atkarību un kur meklēt palīdzību, ja tā nepieciešama. Mājas lapā varat iegūt informāciju atkarīgo radiniekiem, skolotājiem un draugiem par to, kā atpazīt pārlieku aizraušanos ar narkotikām, smēķēšanu, iepirkšanos, kā arī ir iespējams izpildīt testu par atkarību tēmu u.tml. Mājas lapā varat iepazīties arī ar skolu atsauksmēm par psihologu nodarbībām.

Projekti finansēti, piesaistot gan juridisko, gan fizisko personu ziedojumus. 
Biedrības aktivitāšu lielākais finansiālais atbalstītājs 2009. gadā bija biedrība „Latvijas Spēļu biznesa asociācija” un SIA „Alus un dzērienu iepakojumu savienība”. 

Biedrības attīstības perspektīvas 2010. gadā:

1. Turpināt un paplašināt uzsākto diskusiju sabiedrībā par atkarībām un to rašanās iemesliem, izglītot pamatskolas un vidusskolas vecuma jauniešus un viņu vecākus par atkarību kaitīgumu. Veicināt alternatīvu brīvā laika pavadīšanas veidu izvēli jauniešu vidū. Organizēt izglītojošus diskusiju ciklus skolu jauniešiem, pedagogiem, psihologiem un sociālajiem darbiniekiem Latvijas skolās un citur. 2010. gadā plānotas 200 nodarbības laika periodā no janvāra līdz maijam un septembra līdz decembrim.
2. Realizēt projektu pārgājiens jauniešiem „...ceļojums uz satikšanos 1”.
3. Izstrādātās mācību programmas par atkarībām pielāgošana.
4. Interneta portāla www.esiBrivs.lv uzturēšana un papildināšana.

Vārda dienas svin: Ainārs, Uva, Zigfrīds
2024. gada 13. jūnijs

Attiecības ir kā deja, kuras laikā starp partneriem šurpu turpu joņo enerģija. Dažas attiecības ir lēna, drūma deja ar nāvi.

Kolete Doulinga

 
Kā Tu domā, vai Tu esi atkarīgs?
Kopā balsojumu - 10011
 

Mūs atbalsta: